...

NÁPOVEDY TRENČÍN

Na tejto stránke nájdete nápovedy k Ceste mestom Trenčín.

Môžete si dať poradiť pri každej stope, nápovedy Vás navedú na správnu odpoveď.

1. STOPA

Na zadnej strane sochy Milana Rastislava Štefánika nájdete text, ktorý vám dá odpoveď. “Portrét M. R. Š. je…”

2. STOPA

Odpoveď nájdete na zemi na nápise medzi dlažbou. Hľadajte nápis “Vodná brána – Horná brána mestského opevnenia”, ktorý sa nachádza na začiatku pešej zóny.

3. STOPA

Na Trenčianskom múzeu nájdete erb a pod ním nápis, na ktorom je meno ktoré hľadáte. Theresia to nie je. 🙂

4. STOPA

Dom ktorý hľadáte sa nachádza na Matúšovej ulici oproti hotelu Pod Hradom.

5. STOPA

Riešenie nájdete na tabuli patriacej Farskému kostolu hneď pri jeho bočnej bráne.

6. STOPA

Portrét nájdete na žltej budove vedľa kostola. Číslo 04 nájdete v spodnej časti.

7. STOPA

Obrázok sa nachádza na Kostnici, čo je budova pred vstupom do kostola. Zamerajte sa na prvé písmená riadkov. 🙂

8. STOPA

Ak ste správne zišli po schodoch pri šmykľavke, spočítajte kovové misky v ktorých je voda.

9. STOPA

Dolná brána sa nachádza po vašej pravej ruke, keď sa dostanete na koniec cesty, kde bola predošlá stopa.

V ktorom roku bola brána nadstavaná zistíte na jednej z cedúľ.

Keď nájdete číslo na čiernom podklade (ktoré sa mimochodom spája s rokom 1934 – z opačnej strany brány), tak vyberte písmená z určených pozícií. Pozícia 3 je napríklad N. 🙂

10. STOPA

Potrebujete nájsť tabule Jána Halaša a Jozera Braneckého. Hľadajte rovnaké slová, ktoré sú napísané na oboch ceduliach. Napríklad je to slovo “rokoch”…

11. STOPA

Toto je rozhodne najzložitejšia hádanka v hre, tak poďme spolu postupne na to. 🙂

Citát od Marca Aurelia sa nachádza v strede pešej zóny na zvlnenom povrchu.

Okolo neho sú na zemi cedule, ktoré si musíte všetky pozrieť, nájsť na nich 10 rôznych rokov (na niektorých ceduliach je viac čísel a nie všetky sú na začiatku riadkov), a vybrať tretie najväčšie číslo.

Z neho vypočítajte ciferný súčet jeho číslic (napr. číslo 123 má súčet číslic 1 + 2 + 3 = 6).

Znova prejdite roky a ostaňte pri tej ceduli, ktorá končí na vami vypočítané číslo.

A už len napíšte do tabuľky v abecednom poradí prvých 9 písmen z tejto tabuľky.

12. STOPA

Na morovom stĺpe pohľadajte slová SPIRITVS a INEFFABILI a zistite, prečo sa spájajú práve so skratkami IIV a IILI. Podľa rovnakej logiky potom nájdite slovo, ktoré patrí pod VI.

13. STOPA

Číslo ktoré hľadáte je napísané na dome hore, na úrovni kde začína strecha.

14. STOPA

Kamenná ceduľa sa nachádza na Piaristickom gymnáziu. S číslami pracujte tak, akoby to boli samostatné číslice, aj keď sú napísané pri sebe. Takže číslo IM (také mimochodom v rímskych ani neexistuje) počítajte ako 1 + 1000.

15. STOPA

Fontána s takzvaným “pľuvačom” vám dá odpoveď. Určite na odpoveď prídete, ak si fontánu so studňou dobre popozeráte.

16. STOPA

Mapu nájdete pred OD Prior. Nájdite červené čísla ktoré prislúchajú jednotlivým miestam a podľa ich polohy na mape spolu s popismi k nim prídete na riešenie.

17. STOPA

Na kostole nájdete nad bránou tieto predmety, pozrite si ich a doplňte aké ovocie nasleduje.

18. STOPA

Cedule o Štúrovcoch nájdete na dome armády. V nich nájdite kto bol “otec veľkých Štúrovcov”.

Od poslednej stopy sa sem dostanete, keď odbočíte z ulice Jozefa Braneckého na Hviezdoslavovu.

 

19. STOPA

Krúžok nájdete v názve, ktorý je na budove, kde sú aj zmienky o Štúrovcoch.

20. STOPA

Hľadáte modrý rožný dom na námestí na ktorom sú portréty Andreja a Ľudovíta. Tam nájdete riešenie.

21. STOPA

Zlatý veľký názov na synagóge… ale niečo je s ním zvláštne, akoby bol naopak…

Ak netušíte kde hľadať, skúste si pozrieť synagógu zo všetkých strán!

 

22. STOPA

Musíte vojsť úzkej uličky, ktorá sa nachádza len pár metrov od poslednej stopy.

Šípka dolu smeruje napríklad pri Farskom kostole, ku ktorému to máte 250 metrov. Pripočítajte aj údaje z ďalších šípok smerujúcich nadol a máte to!

23. STOPA

Na Farskej ulici nájdite zmienku o Karolovi Brančíkovi. “Tomto” je druhé slovo na tabuli…

24. STOPA

Ak si nie ste istý a nechce sa vám znova behať hore a dolu, rovno vám poviem, že je to (aby to nebolo také ľahké) LXXXVII.

25. STOPA

Portrét nájdete neďaleko rodného domu Vojtecha Zamarovského.

26. STOPA

Na dome číslo 25 nájdete odpoveď.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.