...

NÁPOVEDY ZVOLEN

Na tejto stránke nájdete nápovedy k Ceste mestom Zvolen.

Môžete si dať poradiť pri každej stope, nápovedy Vás navedú na správnu odpoveď.

1. STOPA

Na parkovisku nájdite tabuľu s mapou mesta Zvolen. Stopu rozlúštite pomocou malej tabuľky “Zoznam názvov ulíc”.

2. STOPA

Pár metrov od vstupnej brány sa nachádza červená tehla so štyrmi písmenami. Iniciálky použite v poradí 3142.

3. STOPA

Pred vstupnými dverami do zámku sa nachádza strom, pod ktorým je na zemi menší kameň s ceduľou s ozubeným kolesom. Keď pozriete pod viaceré stromy, určite nájdete aj ten správny. 🙂

PS: Pred tým vašim je lavička.

4. STOPA

Číslo nájdete na dome, v ktorom je momentálne banka. Nie je na ulici J. Jiskru, ale za rohom na ulici A. Sládkoviča.

5. STOPA

Na pamätníku je z jednej strany šesť ľudí a z druhej päť. Takže len jednoducho vynásobte 5*6 a potom výsledok vydeľte na polovicu.

6. STOPA

Stopa sa nachádza na budove takmer úplne hore. Určite ju zbadáte, ak sa budete pozerať smerom, kde je aj zámok. Stačí vám odstúpiť len pár metrov od pamätníka.

7. STOPA

Čierna ceduľa, ktorá vám pomôže, sa nachádza na evanjelickom kostole svätej Trojice. Musíte nájsť jedlo, ktoré v sebe obsahuje všetky písmená z mena farára vo forme, v akej je napísané na tabuli.

8. STOPA

Nájdite v strede pešej zóny (takmer oproti kostolu) veľký kamenný kruh a vedľa neho tabuľu, kde sú zmienky o Ľudovítovi Veľkom a Rytierovi Zvolenskom. Na rovnakom mieste je aj dátum 28.12.

9. STOPA

Na opačnej strane pešej zóny od kostola so stopou číslo 7, nájdite zmienku o Mliekarni a stopu vďaka nej rozlúštite.

10. STOPA

Rodný dom Mikuláša Ferienčíka sa nachádza len pár domov vyššie od mliekarne. Kamenný pás s nápisom pod oknami na tomto dome vám poskytne odpoveď.

11. STOPA

Potrebujete nájsť zadné dvere do kostola sv. Alžbety. Nad nimi je srdiečko, vetvičky, a okrem iného aj tri písmená, ktoré potrebujete.

12. STOPA

Ľ. Štúr žil od 28. októbra 1815 do 12. januára 1856. Nájdite bustu, ktorá patrí mužovi, ktorý žil v rokoch, kde sa s Ľudovítom mohli stretnúť osobne. Pri jeho mene je niekoľko číslic 7, všetky ich spočítajte dokopy a vyjde vám správny výsledok.

13. STOPA

Tentokrát hľadáte pamiatku na zemi, prejdite park a STOPY určite nájdete.

14. STOPA

Potrebujete nájsť tabuľu č. 24 “Námestie SNP”. Keď si prečítate text a nájdete zmienenú vetu, vďaka nej ľahko prídete na to, ktoré jedlo treba vylúčiť.

15. STOPA

V okolí kostola pohľadajte tabuľu s názvom “Cintorín a cintorínska ohrada”. Pracujte s prvými písmenkami (a číslom) v riadku.

16. STOPA

1. číslo: Musíte nájsť tabuľu “Kostol sv. Alžbety a karner so špitálom”. Nájdite, pod akým číslom je špitál a pod akým karner. Netreba ich spočítať ani vynásobiť, jednoducho ich len dajte k sebe.

2. číslo: Tri ďalšie informácie potrebné k druhému číslu (z ktorého storočia je vyobrazený pohľad na kostol + akú má kostol približnú šírku + koľko polí hviezdicovej klenby je osadených na polygonálnych pilieroch) nájdete v texte. Tieto tri čísla spočítajte a získate tak dve dvojciferné čísla. Podľa nich nájdite dom pri ceste.

Nad bránou na tomto dome sú tri riadky, spodný z nich je vaše riešenie.

17. STOPA

Poradie písmen v nápise znamená, že je napríklad R je 1, E 2, S 5…

18. STOPA

Modrý nápis začína na D a končí na T. Určite ho na ulici M. R. Štefánika nájdete, je nad schodmi do budovy.

19. STOPA

Sochy žien sa nachádzajú na križovatke M. R. Štefánika a Študentská.

20. STOPA

Potrebujete nájsť tabuľu “Areál technickej univerzity vo Zvolene”. Na nej nájdite tvar z obrázka. Počet písmen slova, ktoré na obrázku chýba je rovnaký ako počet písmen z mena ďalšieho muža, ktorého treba vylúčiť.

21. STOPA

Obrázok sa nachádza na základnej škole. Ak už viete, čo chýba na obrázku, nájdite to v názve jedného z jedál (nie je to len v jednom slove 🙂 ).

22. STOPA

V parku prof. Adolfa Priesola potrebujete nájsť drevenú striešku, pod ktorou sú zmienky o fakultách. Zoberte všetky 4 fakulty a roky, kedy boli založené. Z týchto čísel vyberte posledné čísla každého roku a z nich vyskladajte jedno z čísel.

23. STOPA

Obrázok nájdete na tabuli “Historická mapa” neďaleko od jazierka.

24. STOPA

Keď sa dostanete pred železničnú stanicu, musíte cestou do parku nájsť sochu patriacu Štefanovi. Jeho priezvisko obsahuje surovinu z jedla, ktoré máte vylúčiť.

25. STOPA

Pamiatku si musíte pozrieť zo všetkých strán a nájsť zoznam mien, ktoré spolupracovali na tomto projekte.

26. STOPA

Poslednú stopu rozlúštite, keď nájdete ceduľu pri pancierovom vlaku. Čísla na nej sú napísané slovom a sú len dve.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.