...

NÁPOVEDY PIEŠŤANY

Na tejto stránke nájdete nápovedy k Ceste mestom Piešťany.

Môžete si dať poradiť pri každej stope, nápovedy Vás navedú na správnu odpoveď. 

1. STOPA

Fontána sa nachádza hneď pred vstupom do kina. Predmety, ktoré objímajú chlapci, sú všetky rovnaké a jasne sa nachádzajú v názve jednej ulice.

2. STOPA

Stopu rozlúštite vďaka kameňu, na ktorom je vyrytý text k pamiatke účastníkov SNP. Ulica sa volá rovnako ako začiatok druhého slova z miesta, ktoré začína na “Malom”.

3. STOPA

Potrebujete nájsť tabuľu, ktorá sa nachádza spredu na balneologickom múzeu.

4. STOPA

Socha M. R. Štefánika je to, čo hľadáte. Pracujte zo slovami CO-FOUNDER a slovom, ktoré je hneď pod ním vľavo.

5. STOPA

Rok nájdete zboku sochy, na kamennom podstavci. Iniciály obsahujú dve rovnaké písmená a písmeno P. V názve ulice musíte nájsť všetky tri písmená.

6. STOPA

Frauenfeldov plán sa nachádza na zemi, v kruhovom tvare v strede cesty.

7. STOPA

Fontána príbeh prameňov je ceduľa, ktorá sa nachádza neďaleko od poslednej stopy.

Číslo 9 je lipa T. G. Masaryka, ktorú nájdete cestou na most, keď prejdete okolo Villa Astoria.

Slovo “český” má 5 písmen a “spolok” 6 písmen. 

8. STOPA

Riešenie vyčítate z tabuľky “Pamätihodnosť mesta” č. 021, ktorá sa nachádza na dome č. 28.

9. STOPA

Na budove nedaľeko vstupu na most nájdite zmienku o Eduardovi Cmuntovi. Z tejto tabuľky získate čísla, ktoré potrebujete na riešenie.

10. STOPA

Z textu nad vstupom na most, ktorý začína slovom SALUBERRIMAE nájdite štyri písmená, zhodné zo začiatkom názvu ulice.

Napríklad písmeno N má pozíciu 18 aj 21.

11. STOPA

Na moste nájdite na lavičke sedieť Ľudovíta Wintera.

12. STOPA

Túto stopu rozlúštite pomocou mapy “Námety na výlet”, ktorá sa nachádza hneď za mostom, po tom čo odbočíte doľava bude na vašej pravej strane. Použite mapu a krátky popis jednotlivých miest.

13. STOPA

Na získanie odpovede použite tabuľu “flóra / fauna”. Cudzie slová nájdete pri obrázkoch.

14. STOPA

Zmienky o Karolovi Dominovi sa nachádzajú na skale s lavičkami, ako kráčate po pešej zóne na vašej ľavej strane.

15. STOPA

Na tabuli “Flóra termálnych jazierok” sú “Victoria” a “night” prvé a posledné slová z textu k jednej rastline.

16. STOPA

Hľadáte Rakúsko – Uhorskú cisárovnu. Jej busta sa nachádza na budove IRMA.

17. STOPA

Prameň tečie po Sissinej pravej strane. Jeho teplota je vyrytá na kameni pod rúrkou, z ktorej tečie voda.

18. STOPA

Hľadáte presklenú tabuľu “Kúpele Františka Jozefa”. Rímske čísla sa považujú za čísla rovnako ako arabské (tie, ktoré bežne používame na Slovensku). 🙂

19. STOPA

Obraz je na skle zhruba v strede mosta. Nesie názov “PIESNE Z DETVY”.

20. STOPA

Tabuľa sa nachádza v zlatom, kvetovanom ráme takmer na konci mosta.

21. STOPA

Tabuľa “Rok sv. Cyrila a Metoda” sa nachádza na hrádzi vedľa kaplnky. Riešenie nájdete v odstavci “Rastislavov zámer”.

22. STOPA

Hľadajte rázcestník, ktorý je na križovatke pred mostom. 

23. STOPA

Slovo “épült” sa nachádza na budove oproti nemocnici, ktorá je označená ako VILA ALEXANDER.

24. STOPA

Zámok, ktorý hľadáte, sa nachádza sa na strane bližšie k stromom. Nájdite na ňom číslo 58292 a zo slova, ktoré za ním nasleduje, zoberte prvé písmeno. Vylúčte ulicu, ktorá začína na rovnaké písmeno.

25. STOPA

Tabuľka sa nachádza na dome číslo 23 na Winterovej ulici. KOLOMAN je štrnáste slovo od konca a V piate.

26. STOPA

Hľadáte slovo na dome č. 26, začínajúce sa na Q.

27. STOPA

DOM č. 15 je pamätihodnosť mesta č. 045, nájdete ho takmer na konci ulice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.