...

NÁPOVEDY BANSKÁ BYSTRICA

Na tejto stránke nájdete nápovedy k Ceste mestom Banská Bystrica.

Môžete si dať poradiť pri každej stope, nápovedy Vás navedú na správnu odpoveď.

1. STOPA

Hľadajte tabuľky na kostole nad oknami. Na každej z nich je jedno slovo a rok. Dávajte však dobrý pozor na to, ktoré idú spredu a ktoré odzadu.

2. STOPA

Jeden z rokov ktorý hľadáte je 1907. Oproti je číslo v rámiku pri čiernobielom vzore.

3. STOPA

Slovami “Benedictio Domini Divites” začína nápis nad bránou na dome 141/8.

4. STOPA

Symbol z obrázka hľadajte na pravej strane ulice nad sivou bránou. 

5. STOPA

Významné lesnícke miesto nájdete dva domy vyššie nad poslednou stopou. Prečítajte si o ňom na tabuli a nájdete odpoveď.

6. STOPA

Hľadajte bohato zdobenú sivú bránu, takmer presne oproti poslednej stopy.

7. STOPA

Tabuľu nájdete na začiatku Lazovnej ulice. Ovocie sa nachádza v texte – presnejšie v jednom z priezvisk.

8. STOPA

Erb sa nachádza na zemi pred radnicou.

9. STOPA

Nápis “venite adoremus dominum” sa nachádza na kostole vedľa radnice, takže pokračujete po Kapitulskej ulici.

Muža s knihou nájdete pred Diecéznym centrom. Dobre si popozerajte sochu zo všetkých strán.

Z textu na jej boku vyčítate správnu odpoveď po vyčiarknutí písmen z nápovedy.

10. STOPA

Pokračujete po ulici Jána Cikkera.

Dopravný prostriedok sa nachádza po odbočení na ulicu hneď po vašej ľavici. Červený symbol nájdete na jeho krídlach odspodu.

11. STOPA

Táto stopa sa nachádza na Hornej ulici, na protiľahlej strane ako na ňu prídete.

Zmienka o rodine Gotthilfovcov sa nachádza na zemi, neďaleko brány.

12. STOPA

Nenechajte sa zmiasť Sova barom, tam odpoveď nenájdete. 🙂

Vaša sova s glóbusom sa nachádzajú na základnej škole. Čísla ktoré hľadáte začínajú na MD a 18.

13. STOPA

Potrebujete nájsť tabuľu so zlatým prvkom na budove Špecializovaného trestného súdu.

Text je trochu ťažšie čitateľný, ale po chvíli na to určite prídete. 🙂 V prvom riadku stojí “V tejto budove sídlila…”

14. STOPA

Musíte prejsť Šoltésovou ulicou na koniec a odbočiť vľavo, kde nájdete zmienku o mužovi, ktorého hľadáte.

15. STOPA

(Pokračujte Kollárovou ulicou hore, smerom naspäť do centra.)

Riešenie tejto stopy nájdete na Komenského ulici, kde potrebujete nájsť tabuľku o Danielovi Kováčovi.

16. STOPA

Tu si najprv buďte istý, že stojíte pred správnym kostolom. 🙂

Symboly Λ nájdete vo výške na budove a musíte zapísať čísla, ktoré sú pred, a za nimi (druhé číslo nie je 2).

17. STOPA

Hľadáte súsošie “Kristus na Olivovej hore”. meno reštaurátora nájdete na popise k dielu.

18. STOPA

Nájdite župnú lipu. Je to strom v okolí kostola. Tabuľa s informáciou o úprave budovy je len pár metrov od nej.

Musíte stáť tak, aby ste boli chrbtom k tejto tabuli a na kostole hľadať rok na červenom podklade. Začína sa na 14**.

19. STOPA

“Kapitánovi je 4 / 1” znamená, že slovo “kapitán” je štvrté slovo v prvom riadku.

20. STOPA

Hľadáte dielo zavesené nad vchodom do Klubovne.

V dolnej časti sa nachádza pracovník pracujúci pri vyhľadávaní, dobývaní a úprave nerastných surovín. Odpoveď sa začína na “B”.

21. STOPA

VTBP sú iniciály prvého riadka na tabuli, kde AVSND sú iniciály posledného riadka…

22. STOPA

Symbol sa nachádza na Bakossovej ulici na druhom dome za križovatkou. Symbol z fotky je súčasťou radu, ktorý máte doplniť.

23. STOPA

Na Lazovnej ulici potrebujete nájsť zmienky o P. Križkovi, J. Bottovi a J. Števčekovi.

24. STOPA

V Mestskom parku veľa pomníkov nie je, prejdite ho a určite nájdete ten správny. Jej názov je napísaný z prednej časti a krátky popis zboku.

25. STOPA

Potrebujete ísť popri rieke Bystrica po ulici Janka Kráľa. Dobre sa obzerajte okolo seba, riešenie je na streche bielej budovy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.